Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

Ceny usług:

Pracujemy w oparciu o umowy zryczałtowane. Wysokość miesięcznej stawki za świadczone usługi ustalamy indywidualnie z Klientem.

 Na cenę usługi ma w szczególności wpływ:

  • rodzaj prowadzonej księgowości
  • ilość dokumentów księgowych
  •  liczba zatrudnionych pracowników oraz osób świadczących umowy zlecenia i umowy o dzieło
  • usługi dodatkowe