Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

Najważniejsze daty dla przedsiębiorców...

Najważniejsze daty w prowadzeniu działalności gospodarcze…

Nasza Frima to Klucz do Twojego Sukcesu

Prowadzenie księgowości w firmie nie należy do najłatwiejszych…

Zyskaj więcej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam…

CEiDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w…

Previous Next Play Pause

Najważniejsze daty w prowadzeniu działalności gospodarczej

W stosunku do Urzędu Skarbowego:

  • 7 każdego miesiąca, po miesiącu rozliczeniowym – do tego dnia, na konto Urzędu Skarbowego musi wpłynąć kwota należnego podatku przy opodatkowaniu w formie karty podatkowej;

  • 20 każdego miesiąca, po miesiącu rozliczeniowym - do tego dnia, na konto Urzędu Skarbowego musi wpłynąć kwota zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy opodatkowaniu w formieryczałtu ewidencjonowanego, zasad ogólnych –skali podatkowej oraz podatku liniowego;

  • 25 każdego miesiąca, po miesiącu rozliczeniowym – do tego dnia na konto Urzędu Skarbowego musi wpłynąć kwota podatku od towaru i usług, czyli podatku VAT oraz deklarację VAT – 7;
  • do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego można zgłosić na piśmie, do US, chęć zmiany formy opodatkowania, podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

  • do końca lutego kolejnego roku podatkowego należy przesłać do Urzędu Skarbowego do którego przyporządkowany jest zatrudniony przez nas pracownik, a także do niego osobiście (za potwierdzeniem odbioru), deklarację Pit-11, w wypadku zatrudnienia go na zasadzie umów cywilno – prawnych, czyli umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz na etat;
  • do końca stycznia po roku podatkowym składają roczne zeznanie podatkowe przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej (Pit – 16A) i ryczałtu ewidencjonowanego (Pit- 28);

  • do końca kwietnia po roku podatkowym składają roczne zeznanie podatkowe przedsiębiorcy opodatkowani w formie zasad ogólnych – podatek stopniowy (Pit-36) i podatku liniowego (Pit-36 );

  • do końca stycznia każdego roku podatkowego – składają deklarację o zaliczkach pobranych na podatek dochodowy od wynagrodzeń składają deklarację (Pit – 4R).

W stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
  • 10 każdego miesiąca, po miesiącu rozliczeniowym – do tego dnia powinny wpłynąć na konto ZUS pieniądze z tytułu składek ZUS, w przypadku jeżeli właściciel firmy nie zatrudnia nikogo na etat (bądź część etatu) lub na umowę zlecenie (płaci ZUS tylko za siebie). Dodatkowo składana jest deklaracja ZUS DRA (jeżeli nie ma żadnych zwolnień lekarskich, to ZUS sam „klonuje” sobie tę deklarację)

  • 15 każdego miesiąca, po miesiącu rozliczeniowym - do tego dnia powinny wpłynąć na konto ZUS pieniądze z tytułu składek ZUS, w przypadku jeżeli właściciel firmy zatrudnia kogoś na etat lub umowę zlecenie. Dodatkowo składana jest deklaracja RCA (raport imienny dotyczący pracownika) i RSA (raport o przerwach w opłacaniu składek ZUS pracownika).
 Zadzwoń do Nas +48 667 69 11 66
 Wyślj do Nas wiadomość anna.kuna@anmar-lublin.com.pl
Odwiedź Nas ul. Okólna 3D, 20-205 Lublin