Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

Oferujemy szeroką paletę usług księgowych wszelkim podmiotom gospodarczym począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne  po spółki prawa handlowego.  Gwarantujemy profesjonalizm, zaangażowanie, rzetelność  i  dbałość o szczegóły.

Rozliczamy:
•    osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
•    spółki cywilne
•    spółki  jawne
•     spółki komandytowe
•    spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakres usług:
•    prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości) 
•    prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
•    Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
•    prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT 
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych 
•    sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT) 
•    prowadzenie ewidencji kadrowej i płacowej 
•    sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny - certyfikat) 
•    roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, 
•    sporządzanie bilansu i rachunku wyników 
•    sporządzanie sprawozdań finansowych 
•    sporządzanie sprawozdawczości GUS 
•    bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej
•    reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS 
•    powiadamianie o zbliżających się terminach rozliczeń
Dodatkowe usługi:
•    opracowywanie zasad rachunkowości 
•    przygotowywanie pism do Urzędów Skarbowych i ZUS
•     przygotowywanie różnego rodzaju zestawień księgowych
•    rozwiązywanie problemów księgowych oraz podatkowych
•    sporządzanie deklaracji INTRASTAT
Inne:
•    doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności i wyboru  formy opodatkowania
•    rejestracja spółek prawa handlowego